: Ǣ 
: 
 : ..á, ͺġ

  
šɢ ħš ħš

()

  
 Ӹ  
ﺨ ȡ ȧ
ﺢ Ш ͸ 
 ȡ
ĸ ħš

()

 Ȣ š Ȣ
 šá  Ţ
 š  
  Ţ
 ȡ 
 ħš..

 š  
 š ¢ š 
 Ţ¡ ¡ 
 측 ɢ¡ 
 ɧ ġ ¡
 ɾħš..

()

Ȣ: 
film : idhu ivargaLin kadhai
Music: Shankar Ganesh 
singers : AMR, PS

Anantha illam nAn kaNda uLLam
vAnin madhiyallavO dhEvan nidhiyallavO

(Anantha)

panjsam pasi enRu edhu vanthabOdhum
manjsaL mugamthAnE pasi thIrkka vENdum
panjsaNai enRAlum pAy enRapOdhum
konjsidum thuNaithAnE sugamAga vENdum
onRu iraNdenRu mUnRAgumbOdhu
ulagam namadhallavO

(Anantha)

kAdhal iLangkanRin uruvAga mARi
karththar varuvArO nI sollu dhEvi
karththar vadivAga madi mIdhu Adi
kaNNan vanthAlum avar enthan Avi
emmadham enRAlum uLLanggaL sErnthAl
sammadham thAnallavO..

annai vadivAga nAn Aga vENdum
unnai maRavAmal uyir vAza vENdum
kaNNil viLaiyAdum maNiyAga vENdum
kAlam namakkAgak kaniyAga vENdum
intha manathOdu udalOdu yAvum
enRum unadhallavO..

(Anantha)

credit: chandru