: øçź
 : ..., ͺġ
 : 񽾡
 : ..Ţ.
ʸ : š, ..Ţ¡

 ţ á츢
Ǩ - 
  Ȣ
 
 º 
Ţ â - 
 
Ţ â

 ţ á
Ǩ - 
  Ȣ
 

  
â â - 
â š Ӹ 
 
 Ƣ 
ܼ ̨ 
 ú ﺢ 
Ǣ 
Ǣ 

()

 Ǣ 
 
 
 
 
 ɢ ɢ
  
 
 

()

  
 Ţ
 Ƹ 
â Ţ
 Ȣɡ
 
 Цȡ
 ĸ
 ĸ

()

Ȣ: 
film : Grahapravesam
singers : TMS, PS
lyric : kannadasan
music : MSV
actors : shivaji, KRV

engga vIttu rANikkippO
iLamai thirumbudhu - vayadhu
ERa ERa paruvam ERi
kAdhal arumbudhu
intha vayasilthAnE enakku
vivaram puriyudhu - nIngga
ERa iRanggap pArkkumbOdhu
viLakkam theriyudhu

engga vIttu rAjAvukku
iLamai thirumbudhu - vayadhu
ERa ERa paruvam ERi
kAdhal arumbudhu

sElai kattiya karuppu pallakku
sirikkum sirippu azagu - un
sirikkum vAna mugaththaip pArththu
iruttil maRaiyum nilavu
kOlam pOtta idhazin mIdhu
kUdak kuRaiya pazagu
konjsum sarasam nenjsil padhiya
kuLira vENdum iravu
kuLira vENdum iravu

(engga)

mAlai pOtta nALil irunthu
manasu thudikkum thudippu
madhiyamillai iravumillai
dhinamum ungga nenappu
kAlam thANdi kidaikkumbOdhu
kAdhal inikkum inippu
katti vellam kasanthu pOgum
kattip pidikkum pidippu
kattip pidikkum pidippu

(engga)

pazuththu vantha pazaththaip pOla
paruvam inRu vijayam
pArththu nInggaL pazaga vENdum
theriyum unggaL vishayam
thunbam pOla thOnRinAlum
inbam anggu adhigam
inbam thunbam edhuvenRAlum
enakku nInggaL ulagam
enakku nInggaL ulagam

(engga)

credit: chandru