: Մ 
 : ͺġ
 : .
 : á
ʨ : ͆ɢ

ɾ  ..
 ...
 ׸ 

(ɾ )

 ɢ ɢ
 š Ǣ ɢ
Ũ ţ Ţ š
ɢ ﺢ š
¡  ġ 
¡  
Ģ  .
 ȸ ţʧ..

(ɾ)

 ƨ  
Ţ󾡧  
Ƣ šĢ 
  
 Ţ ܼ 
ʨ 츦ġ 
 ɡ  ..
ɢ  š..

(ɾ)

Ȣ: 
film : en purushanthAn enakku mattumthAn
singer : PS
lyric : mu.metha
music : IR
actress : suhasini

manadhil orE oru pU pUththadhu..
pU pUththadhu...
malarum ninaivugaL nAn solvadhu

(manadhil )

kuzalUdhum kaNNanin vaNNa mEni
kadhai solvAn kaNgaLil antha njAni
valai vIsum kanavilE vanthu pOvAn
kalaimAnin nenjsilE sonthamAvAn
thAyAga mARum avan thAlAttu pAttu
sEyAgum enthan manam thEnURak kEttu
kuralil sanggIdham kUdu kattum anggE.
idhayam siRagadikkum en vIttilE..

(manadhil)

maNimArbil mazalai pOl thUngga vENdum
vidinthAlE nAn dhinam Engga vENdum
vazi pArththu vAsalil kAkka vENdum
en mannan anbilE thORka vENdum
ANpiLLai paNinthuvidak kUdAdhu peNNE
koththadimaip pazakkamellAm AgAdhu kaNNE
Adavan adangginAl mIsai adhu edhukku..
thaniyE pArththAl idhai nI kEttuvA..

(manadhil)

credit: chandru