:  ĸ
 : ..., ͺġ
 : 񽾡
 : .Ţ. 
ʸ : .., áŢ

ɢ Ǣ   
ɾ   򾢼š.
 򾢼š...

(ɢ)

  ʾ  
  째 ..
 .. ,

(ɢ)

Ģ    ¢
Ģ Ţ  ¢..
 ¢.. ..

(ɢ)

Ȣ: 
film : dharmam thalaikAkkum
singers : TMS, PS
lyric : kannadasan
music : KVM
actors : MGR, Sarojadevi

mUdupani kuLireduththu mullai malar thEneduththu
manadhil vaLar mOgamadhaith thIrththidavA.
inbam sErththidavA...

(mUdupani)

kARRadikkum nEramuNdu kadidham varum kAlamuNdu
kAdhal enum thErdhalukkOr kAlamillai..
oru nEramillai.. AhA,hAhA

(mUdupani)

thErdhalilE thORRavargaL thirumba ninRu jeyippadhuNdu
kAdhalilE thOlvi kaNdAl jeyippadhillai..
enRum jeyippadhillai.. A.hA.hAhA

(mUdupani)

credit: chandru