: 
 : ..., ͺġ
 : 񽾡
 : 
ʸ : , þ

  
  
  ͸ Ţ - 
š š 

()

¢ ¢ 
 ç
ŢƢ¢ ¢ 
Ӹ  
  
  Ţ 

()

ŧá ŧá 
 Ģ 
ŧ ŧ 
 Ţ 
  
  

()

Ȣ: 
fiolm : Dheiva cheyal
singers : TMS, PS
lyric : Kannadasan
music : Shankar Ganesh
actors : Jaishankar, Bharathi

mElum mElum idhu vaLarattum
vENdum vENdum enath thodarattum
vanthu vanthu vanthu sugam kuviyattum - ivar
vAzga vAzgavenap pAdattum

(mElum)

madiyilE vantha kodiyilE inba
malargaL nURu varavENdum
viziyilE uLLa maNiyilE unthan
mugaththaip pArththuk koLLa vENdum
anggu thenRal Odi vara vENdum
nammaik kaNdu Odi vida vENdum

(mElum)

iruvarO illai oruvarO enRu
iyaRkai kEli seyya vENdum
oruvarE nAnggaL oruvarE enRu
onRu sErnthu vida vENdum
nAn kaNNaip pArththirukka vENdum
nAn unnaip pArththirukka vENdum

(mElum)

credit: chandru