: ¡ Ţ
 : .., ͺġ
ʸ : .., â¡

  
  
  ȡ
Ҿ š 

()

 ƨ 
Ǩ  - 
 ɡ š 
Ш 
â¡ 
ܼ ɢ - 
ɢ 
¡ Ũ

()

  
  - 
  
 
 Ģ 
  - 
 󾨾
â 

()

  
š  - 
ɢ  
ɢ ¢ 
  
  - 
򾢨 ɢ 
 

()

Ȣ: 
film : aNaiyA viLakku
singers : mu.ka.muthu, PS
actors : Mu.ka.muthu, Padmapriya

mOgam adhu muppadhu nAL
Asai adhu aRubadhu nAL
idhayam kalantha kAdhal enRAl
pudhithAyth thOnRum ovvoru nAL

(mOgam)

paruva kAla mazaiyaip pOlum
iLamai kANum uRavu - antha
mazaikkup pinnAl thUvAnam pOl
mudhumaik kAla ninaivu
kumariyAga irukkumbOthu
kUdal enbadhu inikkum - antha
inippu enRum kasappadhillai
pAttiyAgum varaikkum

(mOgam)

URum thEnai mUdi vaiththadhu
udhadu enum kadhavu - adhil
unakkup pAdhi enakkup pAdhi
eduththuk koLLa udhavu
Asaik kadalil Ada vanthadhu
azagu ennum padagu - adhil
midhakkumpOdhu mayakkam vanthadhaip
purinthu koNdadhu piRagu

(mOgam)

sOzan maganais sumantha vaNNam
vAzum enadhu uLLam - avan
ponni nathiyaip pOla intha
kanni nadhiyin veLLam
Entha vENdum Asai thIra
nIntha vENdum kaNNE - nAn
muththirai pOdum mEni azagu
paththarai mARRup ponnE

(mOgam)

credit: chandru