: Ȣ ɢ
 : 
: .ͺġ Ţ
: 

 ...
Ȣ ɢ
 Ģ 
Ȣ ɢ ...
 ...Ţ  Ũ 򾡧
Ţ  Ũ 򾡧
Ţ: ..Ȣ ɢ
 Ģ 
Ȣ ɢ ...

ͺġ:  ţɡ
â ţɡ
Ţ: .... â ţɡ
ͺġ: ... â ţɡ
 .... á ţ 
 á ţ 
Ȣ ɢ ...
Ţ: ...Ȣ ɢ
 Ģ 
Ȣ ɢ ...

ͺġ: ǡ 
 Ȣ Ţ
Ţ: .. Ȣ Ţ
ͺġ: ǡ 
 Ȣ Ţ
Ţ: .. Ȣ Ţ
ͺġ: .. Ȣ Ţ
 ... á Ũ  
 á Ũ  

ͺġ: Ȣ ɢ ... ɡ Ȣ ɢ ...
Ţ: ...Ȣ ɢ
 Ģ 
Ȣ ɢ ...

Ȣ: 
paadal: aaRRin karai thanilE
thiraip padam: akbar
paadiyavargaL: pi.susIlaa maRRum kuzuvinar
isai: naushath

AAAAAAAAAAA ...
aaRRin karai thanilE
kaNNan ennai gEli seydhaanE
aaRRin karai thanilE ...
AAAAAA ...thaavik kai pidiththE en vaLaiyal thaan udaiththaanE
thaavik kai pidiththE en vaLaiyal thaan udaiththaanE
kuzuvinar: OOOO ..aaRRin karai thanilE
kaNNan ennai gEli seydhaanE
aaRRin karai thanilE ...

susIlaa: nIlak kallai vIsinaanE
nIrin paanai vIzththinaanE
kuzuvinar: AAAA.... nIrin paanai vIzththinaanE
susIlaa: OOOO ... nIrin paanai vIzththinaanE
AAA ....sElai nIraal vINaaga singkaaram seydhaanE
sElai nIraal vINaaga singkaaram seydhaanE
aaRRin karai thanilE ...
kuzuvinar: OOOOO ...aaRRin karai thanilE
kaNNan ennai gEli seydhaanE
aaRRin karai thanilE ...

susIlaa: kaNgaLaal sUnyamittaan
nenjcaththai maaRRi vittaan
kuzuvinar: AAA .. nenjcaththai maaRRi vittaan
susIlaa: kaNgaLaal sUnyamittaan
nenjcaththai maaRRi vittaan
kuzuvinar: AAA .. nenjcaththai maaRRi vittaan
susIlaa: OOO .. nenjcaththai maaRRi vittaan
OOO ...ennai UraarE vasai solla Esas seydhaanE
ennai UraarE vasai solla Esas seydhaanE

susIlaa: aaRRin karai thanilE ... yamunaa aaRRin karai thanilE ...
kuzuvinar: OOOOO ...aaRRin karai thanilE
kaNNan ennai gEli seydhaanE
aaRRin karai thanilE ...

credit: Jayanthi