: š
 : ..., ͺġ
 : 񽾡
 : .Ţ.
ʸ : ..., Ţ

 Ȣ   
Ţ ¢  ɢ ¢
ġ է Ţ¡ 
Ш  ʸ š !

 ¢ 
Ţ šȢ  ħ
Ȣ¡  Ţ 
 Ш šš !

.. 

 Ţ  Ţ ո - 
Ȣ  ¢ɢ ո

 Ţ  ո - 
  ը Ǣ ո

 ġ  ? - 
Ǩ ţȢ ɢ Ĩ¡
Ũ¢ġ   ?- 
šĢâ   

()

 ɢ¢ ? - 
ɢ¨ ׼ ǡ
Ģ Ţ š ɡ? - 
θ Ȣ 

 ӨȾ   - 
 о Ţ 
Ŧġ Ģ šŦš ? - 
š쨸§ Ģ â 

()

ۨ Ţ즸ġ  Ģ
ɢ Ţ ġ?
 ....

   ġ.. (..)
ྡྷ  ġ.. (?)
   á () - 
  š 򾧾..

.. Ţ¡ ? ȡ ?
..  ȧ.. 
 ɡ..
 ?
ɡ Ţ ..  ȡ
Ӿ  .. ġ
â ֹ..

ʨ  Ǣ 
 Ƣ ȡ ŢŢ ġ
򨾧 ȡ ɢ측 - 
 ɢ š ɢ 

()

Ȣ: 
film : Vanampadi
singers : TMS, PS
lyric : Kannadasan
music : KVM
actors : SSR, Devika

kal thOnRi maN thOnRum mun thOnRu thamizE
kavi mazaiyil Adi varum kanni iLamayilE
sollOdu poruLEnthi viLaiyAda vanthEn
thuNai vENdum thAyE nin thiruvadigaL vAzga !

podhigai malai ussiyilE puRappatta thamizE
pUngkavithai vAnERi thavaznthu varum nilavE
madhiyaRiyAs siRu magaLum kavi pAda vanthEn
manRaththil thuNai ninRu vAzththuvAy thAyE !

Ang.. nadakkattum

AN kaviyai vella vantha peN kaviyE varuga - nI
aRinthavaRRai maRainthu ninRu sabaiyinilE tharuga

peN kaviyai vella vantha perumaganE varuga - unggaL
pettagaththaith thiRanthu vaiththup poruLai aLLith tharuga

ilai illAmal pUththa malar enna malarammA? - athu
iLamai pongga vIRRirukkum kanni malaraiyA
valaiyillAmal mInaip pidikkum dhEsam enna dhEsam?- adhu
vAlibarin kaNNil uLLa kAdhal ennum dhEsam

(AN)

kAdhal vanthAl mEniyilE enna uNdAgum? - adhu
kanniyaraik kaNdavudan kAlgaL thaLLAdum
kAdhaliththAL maRainthu vittAl vAzvu ennAgum? - anbu
kAttuginRa vERidaththil kAdhal uNdAgum

oru muRaithAn kAdhal varum thamizar paNpAdu - antha
onRu edhu enbadhuthAn kELvi ippOdhu
varuvadhellAm kAdhaliththAl vAzvadhevvARu ? - than
vAzkkaiyaiyE kAdhaliththAl puriyum appOdhu

(AN)

unnudaiya kELvikkellAm avangga badhil sollittAngga
inimEl avangga kELvi kEkkalAmillE?
mm kEkka soluunga....

thAdhi thUdhu thIdhu thaththum thaththai sollAdhu.. (A..)
thUthi thudhu oththiththadhu thUdhu sellAdhu.. (ennathu?)
thEdhu thiththith thoththu thIdhu dheyvam varAdhu (OhOhOhOhO) - inggu
thuththi thaththum thaththai vAza thiththiththathOdhu..

hAhA.. kELviyA idhu ? enna uLarRAngga ?
Ukkum.. avangga oNNum uLaRalE.. nIthAn thiNarRE
nAn thiNarREnAvadhu..
pinna enna ?
vENumnA nI thOlviya oppukka.. avanggaLE arththam solRAngga
mudhalla arththaththai solla sollungga.. appuRam pEsalAm
sari sollunga..

adimaith thUdhu payanpadAdhu kiLigaL pEsAdhu
anbuth thOzi thUdhu senRAl viraivil sellAdhu
dheyvaththaiyE thozudhu ninRAl payanirukkAdhu - iLam
thEmal koNda kanni vAza iniyadhu kURu

(peN)

credit: chandru