: á쾢
 : .ͺġ
ʨ : Ģ

ո ո
š š
ո ո

ը¢ Ӹ ո
 ¸ ո
ո Ģš ո
 ո

(š)

  â
 ڸ
Ŧ 
  ո
ξ  쾢
 ո
 ŢƢ 
  ո

(š)

ɢ Ƣ§
 §
 â §
â 쾢¡ ո

Ȣ: 
film : AdhiparAsakthi
singer : PS
actress : padmini

varugavE varugavE
iRaivA en thalaivA
varugavE varugavE

karuNaiyin thirumugam varugavE
kAlaththin nAyagan varugavE
perugiya valivodu varugavE
perumporuL paramporuL varugavE

(iRaivA)

than ninaiththapadi Adum enbavarin
ANavaththu nilai aRugavE
vEletuththa iru thOLeduththapadi
nAn ninaiththa idam varugavE
kAredutha kuzhal mEvu sakthithanai
pUmudippathena varugavE
kAththirukkum vizi kOdi kOdi
avai pArththirukka ivaL varugavE

(iRaivA)

manidhar ANavam aziyavE
namadhu nAdagam mudiyavE
arththa nAri ena iNaiyavE
ariya sakthiyodu varugavE

credit: chandru