:  
 : ..., ͺġ
 : 񾡺
 : .Ţ. 
ʸ : ..., áŢ

 측
 ǡ
 Ũ측
 측

 Ũ측
 ǡ
 
 

()

 
š â째
 
 ¢ â째 - 
 
 ¢ â째
.....


()

ģ ɡ
 â째
츢 Ÿ ¡ 
 측 â째

  Ҿ 
 ¢
¡ ո 󾾢ɡ
ġ ¢ - 
¡ ո 󾾢ɡ
ġ ¢
 


()

Ȣ: 
film : needhiku pin pAsam
singers : TMS, PS
lyric : Kannadasan
music : K. V. Mahavedan
actors : MGR, SarojAdevi

akkampakkam pArkkAdhE
ALaik kaNdu miraLAdhE
iduppai iduppai vaLaikkAdhE
hANdil bArai odikkAdhE

kaiyak kaiya vaLaikkAdhE
kaNNaik kaNdu miraLAdhE
paiyap paiya odhungkAdhE
paLLam pArththu pOgAdhE

(akkam)

pOkkuvaraththu adhigamirukku
medhuvAp pOgaNum therinjsukkO
poNNap pAththA pOkkuvaraththum
ninnu pOyidum purinjssukkO - inthap
poNNap pAththA pOkkuvaraththum
ninnu pOyidum purinjssukkO
AAAA...OOOO..
mmmmmmmm

(akkam)

pOlISkAran StAppunnu sonnA
pottunnu nikkaNum therinjsukkO
saikkiL pORa vEgaththil yAr thaduththAlum
poNNu nikkAdhu purinjsukkO

AhA bEsh bEsh aRpudham azagu
adhukkuLLa pazakkam Ayidussu
ayyA arugil irunthathinAlE
AbaththillAmE pOyidussu - intha
ayyA arugil irunthathinAlE
AbaththillAmE pOyidussu
AAAAA OOOOOOO
mmmmmmmmmm

(akkam)

credit: chandru