: 
 : ͺġ
 : šĢ
 : ..Ţ
ʨ : Ģ

  
 ̾ - ﺢ
 Ƣ Ƣ
 ̾
 ŢƢ 
 ̾ - 
 ɾ 
 ̾
...
...

()

  
 Ǣɢ 
  
  Ƣ󧾡
 ׸
 Ţ
.................

  
ɨ â󾡧 Ӹ 
 վ š š
  Ƨ ո
 ɢ 
 ۼ 
.................

Ģ á 
  Ũ
 š 
 Ш š򾸧
  
  
.................

()

Ȣ: 
film : nam nAdu
singer : PS
lyric : vali
music : MSV
actress : jayalalitha

Adai muzudhum nanaiya nanaiya
mazai adikkuthadi - nenjsil
Asai veLLam vaziya vaziya
alai adikkuthadi
nIla vizigaL mayanggi mayanggi
kadhai padikkuthadi - pudhu
ninaivu vanthu manadhil ninRu
kural kodukkuthadi
ammammammammA...
ammammammammA...

(Adai)

kannam kaNNAdi kAdhalan pArkka
kaigaL pUmAlai thOLinil sErkka
kaNgaL ponnUnjsal mannavan Ada
nenjsam pUmanjsam thEn vazinthOda
ponggudhu ponggudhu eNNakkanavugaL
solludhu solludhu anbukkavidhaigaL
O...O....O...O...O..OOO..

puNNiyam seydhEnE nAn unnai adaiya
punnagai purinthAyE pUmugam malara
thannalam karuthAdha thalaivA nI vAzga
ponnaippOl udal koNda azagE nI varuga
uLLamum eNNamum unnidam vanthadhu
assamum vetkamum ennudan ninRadhu
O...O....O...O...O..OOO..

malligai malarAdum manggala mEdai
manggai maNamAlai sUdidum vELai
illaRam uruvAgum nAL varumbOdu
inbaththai eduththuraikka vArththagaLEdhu
santhanam kungkumam nenjsu niRainthidum
kaNgaLum nenjsamum onRu kalanthidum
O...O....O...O...O..OOO..

(Adai)

credit: chandru