: á
 : ..., ͺġ, á á, ɡ
 : 񽾡
 : 
ʸ : Ţ, Ģ, ɡ

 Ʀ 
  š š

Ƹ á Ţĸ ɡ
ɦ Ţ 

()

  
 š 
  
 ɢ Ũ

 Ũ  򾡧
¢  š 𼡧

(Ƹ)

  ú 
 š  
ɢ¢ɡ ̼ ɡ
  Ţ𼡧ɡ

   
ţ ȡ  측

(Ƹ)

Ȣ: 
film : maharasi
singers : TMS, PS, Tharapuram sundararajan, manorama
lyric : kannadasan
music : shankar ganesh
actors : ravichandran, jayalalitha, manorama

ALaip pArppadhAl azagenna mARumA mARumA
Adip pArppadhAl udalenna vAdumA vAdumA

pazagip pArAmal vilagip pOnAlum
manasenna unnai vittup pOgumA

(ALai)

pudhuppattus sElai izukkudhu ALai
adikkudhu vAdai azaikkudhu jAdai
kulunggudhu sOlai mayanggudhu mAlai
thudikkudhu kALai iniyenna vElai

sElai kaNdu vElai kettu ALais suththAdhE
mAlaiyittu pArkkum munnE vAlai nIttAdhE

(pazagi)

idai koNda kOlam navarasa bAvam
thalai vaiththa pUvO oru vaNdi bAram
kaniyidhazthAnO oru kudam thEnO
maraththukku sElai uduththi vittAnO

mElum kIzum pArththu pArththu Enggi niRkAdhE
vIran enRAl pEsip pEsi kAlam pOkkAdhE

(pazagi)

credit: chandru